O nás

EUCOS SK s.r.o.

Od vzniku firmy EUCOS SK s.r.o. v roku 2006 boli naše aktivity zamerané hlavne na priemysel. Hlavnou činnosťou bola rekonštrukcia a obnova priemyselných objektov. Postupne sa nám podarilo získať skúsenosti z hutníckeho, energetického a aj strojárenského priemyslu, ktoré sú z hľadiska realizácie pre túto oblasť stavebníctva veľmi cenné. Máme skúsenosti s výrobou a montážou oceľových konštrukcií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Španielsko, Francúzsko, Turecko, Rumunsko a Nemecko).

Cieľ spoločnosti

Cieľom spoločnosti EUCOS SK s. r. o. je prezentovať sa ako líder v stavebnom priemysle a poskytovať nákladovo efektívne a kvalitné výrobky a služby na zabezpečenie konkurencieschopnosti.

Usilujeme sa neustále rozširovať podnikateľské aktivity v hlavných oblastiach našej pôsobnosti, medzi ktoré patrí realizácia priemyselných stavieb, výroba a montáž oceľových konštrukcií, industriálny dizajn, aplikácia náterových systémov, sanácia betónových konštrukcií, diamantové rezanie a jadrové vŕtanie, opravy plochých striech a konštrukcií, opláštenie hál a budov, výškové a zemné stavebné práce a špeciálne čistiace práce.

2023
Založenie spoločnosti
0 +
Dokončených projektov
0 +
Vlastných strojov
0 +
Vyškolených pracovníkov